Biskupství brněnské

Priority biskupa Konzbula: Povolání, vztahy, modlitba

Ilustrace
26.5.2022 - 31.5.2022

Jaké byly bezprostřední dojmy nového diecézního biskupa Pavla Konzbula po jeho jmenování?

„Cítil jsem se podobně jako apoštol Petr. Vždycky, když se ho Ježíš zeptal, zda ho miluje a on kladně odpověděl, tak dostal nějakou práci. Jáhen, kněz i biskup, to jsou podle mého názoru především pečovatelské profese. Proto bych se rád ve své diecézi řídil pravidlem tři P.

Biskup Pavel Konzbul pokračuje: „Jde o péči o povolání, a s tím souvisí především péče o rodiny. V tom chci navázat na prioritu mého předchůdce otec biskupa Vojtěcha. V rodinách se všechna povolání rodí, klíčí a zrají. Potom je to péče o vztahy v diecézi. Administrativu lze delegovat, vztahy nikoliv. Živé společenství mezi kněžími, jejich biskupem a farnostmi je něco, po čem volají věřící v probíhajícím synodálním procesu. Obě tyto péče by ale byly málo efektivní, pokud bychom Krista nenásledovali v modlitbě. A tak péče o modlitbu a její rozvoj bude mojí třetí prioritou. Dnešního dne má každoročně v liturgickém kalendáři svátek můj oblíbený italský světec Filip Neri, právě on je pro mne v těchto třech snahách velkou inspirací.“

Foto: Tomáš Cigánek, Člověk a víra

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality