Biskupství brněnské

Na Petrově byly zahájeny opravy domu Petrov 7

Ilustrace
11.5.2022

Návštěvníci nedělních bohoslužeb v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově zaznamenali ochranné krytí sloupů u vchodu do chrámu i u kamenného obložení v jeho blízkosti. Na Petrově zahajují opravy posledního kanovnického domu Petrov 7, pro které bude z jedné strany uzavřen průchod kolem katedrály.

„Areál Národní kulturní památky Petrov je významnou součástí městské památkové rezervace. Dům Petrov 7 byl sídlem Královské stoliční kapituly. Jako jeden z posledních objektů v areálu nebyl dosud opravován. S ohledem na vysokou památkovou hodnotu byly před zahájením prací na obnově provedeny podrobné průzkumy stavebně technické i stavebně historické a na základě jejich výsledků bylo požádáno o závazná stanoviska a stavební povolení.
V současnosti probíhá celková rekonstrukce objektu od střechy, která tu je provizorní ze 70. let minulého století až po nosné zdivo, které je z různých vývojových epoch sahajících až do gotiky,“ uvádí Aleš Taufar, vedoucí stavebního oddělení brněnského biskupství.

Posledním, kdo objekt Petrov 7 využíval k bydlení, byl kapitulní prelát Ludvík Horký (1913-2008), který v době sedisvakance, tedy období, kdy brněnská diecéze neměla svého biskupa, byl jejím ordinářem (1972-1990). Po jeho smrti budova sloužila jako depozit nábytku a dalších cenných movitých věcí. Po dokončení opravy bude objekt Petrov 7 sloužit i nadále k bydlení kněží a přidružené administrativě.
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality