Biskupství brněnské

Biskup Cikrle ustanovil historickou komisi v kauze svatořečení P.Martina Středy, SJ

Ilustrace
1.4.2022

Ve středu 30. března 2022 na brněnském biskupství složilo přísahu sedm znalců, kteří byli ustanoveni brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem jako členové historické komise v řízení beatifikace služebníka Božího Martina Středy, řeholního kněze Tovaryšstva Ježíšova

„Biskup Cikrle všem účastníkům požehnal a vyslal je do služby. Setkání se zúčastnil také P. Milan Glaser SJ, který je vícepostulátorem probíhajícího kanonizačního řízení,“ říká . Jan Makyča, moderátor kanonizačních řízení v brněnské diecézi. Delegát diecézního biskupa Karel Orlita následně předal znalcům pokyny pro provádění diecézních procesu.

„Cílem komise, složené zejména z odborníku z oboru historie a archivnictví, je pečlivě prozkoumat a vyhledat veškeré dokumenty související s danou záležitostí, vyslechnout některé svědky, co se týče aktuální pověsti svatosti a co se týče uctívání Služebníka Božího v předchozích obdobích. Hledání dokumentů musí být prováděno v archivech všech míst, kde služebník Boží žil a působil.

Po skončení bádání a shromažďování nevydaných spisů dokumentů musí odborníci sepsat společnou pečlivou podrobnou zprávu, kterou spolu se shromážděnou dokumentací odevzdají biskupovi nebo jeho delegátovi,“ dodává Jan Makyča.
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality