Biskupství brněnské

Postní almužna 2022

Ilustrace
12.3.2022

K postní době již tradičně patří duchovně-formační akce Postní almužna. Během tohoto období mají věřící opět možnost návratu ke starobylé tradici – almužně. Takto získaný finanční obnos pak pomůže lidem v nouzi v daném místě.

Každoročně se tak postničky stávají zejména v rodinách projevem víry ve skutcích. Děkujeme, že během postního období věnujete myšlenky lidem v nouzi i charitnímu dílu a přijmete postničku do své rodiny.

Peníze za odřeknuté požitky, které se doma ušetří během postního období, je potom možné vložit do papírových pokladniček, tzv. postniček. Tyto prostředky poté církev prostřednictvím místních Charit využije na sociální pomoc potřebným, konkrétně v Brně pomo¬hou dary seniorům v Domově pokojného stáří Kamenná.

Papírovou schránku postničku si můžete vyzvednout na recepci Diecézní charity Brno, třídě Kpt. Jaroše 9, Brno, nebo napište na e-mail reditelstvi@brno.charita.cz.

Další informace, zejména plakát s dopisem prezidenta Diecézní charity Brno Mons. ThLic. Václava Slouka k postní almužně, najdete na stránce https://dchb.charita.cz/co-delame/nase-sbirky/postni-almuzna.
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality