Biskupství brněnské

Rok 1777: založení Biskupství brněnského

Ilustrace
16.1.2022

Biskupství brněnské vstoupilo do roku, v němž si bude připomínat 245. výročí svého založení. Jaký dárek si brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle v jubilejním roce přeje? "Věřím, že brněnská diecéze dostane nového biskupa."

K začátku jubilejního roku napsal diecézní biskup Vojtěch Cikrle Pastýřský list "Rodina, farnost, diecéze", který bude přečten při bohoslužbách v neděli 16. ledna 2022.

Mezi jiným v něm píše: „Každá diecéze je jedinečná svou historií, svou tradicí, světci, kteří ji obývali a ovlivňovali, také kněžími, vzdělávacími institucemi či umělci. Je jedinečná každým, kdo v ní žije a obohacuje tím, čím byl sám obdarován. Je jedinečná každým z nás. (...) Na začátku své biskupské služby jsem stanovil péči o rodinu a o farnost jako priority a prostředek rozvoje našeho společenství ve vztahu mezi sebou a k Bohu. Dnes bych rád toto zaměření rozšířil ještě o jednu oblast, a tou je diecéze. Tedy aby naším společným zájmem byla péče o rodinu, farnost a diecézi….
(Celý text pastýřského listu bude 16. 1. 2022 zveřejněn na www.biskupstvi.cz)

O brněnské diecézi

Dne 5. prosince roku 1777 vydal papež Pius VI. zvláštní bulu, kterou povýšil olomoucké biskupství na arcibiskupství, a jemu podřízené nové Biskupství brněnské s ním mělo vytvořit moravskou církevní provincii. Tehdy rovněž plánované opavské biskupství na své založení z politických důvodů čekalo více než dvě stě let, až do 30. května 1996.

Prvním brněnským biskupem byl jmenován hrabě Matyáš František Chorinský z Ledské, probošt brněnské kapituly a pomocný biskup olomoucký. Od té doby se na brněnském biskupském stolci vystřídalo dalších dvanáct sídelních biskupů. Zanedlouho si budeme připomínat padesáté výročí od úmrtí dvanáctého brněnského biskupa ThDr. Karla Skoupého, který zemřel 22. února 1972 a po jeho smrti zůstal brněnský biskupský stolec osmnáct let neobsazen.
V době svého vzniku měla brněnská diecéze sto jednapadesát farností rozdělených do osmnácti děkanátů. Dnes ji tvoří ve dvaceti děkanátech čtyři sta padesát farností, o které pečuje 314 kněží – 242 diecézních a 72 řeholních (údaje k 1. 11. 2021). V České republice je v současnosti brněnská diecéze počtem farností největší a svou rozlohou třetí nejrozsáhlejší.

Od roku 1777 do dnešního dne bylo v brněnské diecézi vysvěceno celkem 4039 kněží.
Patrony hlavního diecézního chrámu, katedrály v Brně na Petrově, stejně jako patrony celé brněnské diecéze, jsou apoštolové sv. Petr a Pavel. A stojí za malou odbočku, že Bůh pro brněnskou diecézi vybral jako pomocné biskupy ty, kteří nosí jejich jména – v roce 1999 byl jmenován pomocným biskupem Petr Esterka a v roce 2016 Pavel Konzbul.
Velkou událostí, kterou si mnozí pamatují, prožila brněnská diecéze v roce 2009. Svatý otec Benedikt XVI. byl prvním papežem, který ji navštívil. V neděli 27. září slavil na tuřanském letišti bohoslužbu společně s více než sto dvaceti tisíci poutníky od nás i ze zahraničí..

V letošním roce si připomínají výročí založení také další církevní subjekty.. V roce 1992 obnovil biskup Vojtěch Cikrle činnost Diecézní charity Brno (30. výročí) a založil Centrum pro rodinu a sociální péči se sídlem v Brně (30. výročí). Loni v listopadu oslavila 20. výročí založení Knihovna biskupství, výročí si připomínají také další centra…

 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality