Biskupství brněnské

Nikodémova noc k adventnímu zastavení

Ilustrace
3.12.2021

Nikodémovu noc ve ztemnělém chrámu, ozářeném jen světlem svící, je možné prožít i během adventního času v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově každý pátek od 20.00 do 21.00 hodin.

„Ve shonu naší doby jsme ohroženi neschopností zastavit se a z určitého odstupu se podívat na důležité věci našeho života. Být stále „v pohotovosti“ je však pro nás náročné a vede k únavě, vyčerpanosti a tendenci řešit jen to, co je bezprostředně a neodkladně nutné. Toužíme si odpočinout, odreagovat se, zabavit se něčím jiným. A tak, v lepším případě, bezmyšlenkovitě zapínáme televizi, procházíme zajímavosti na internetu, listujeme časopisy… Přemýšlení o základních a hlubších věcech svého života i života blízkých odkládáme na později a později, až do neurčité budoucnosti. Zároveň v nás roste nejistota a strach, že se k těmto důležitým věcem svého života už nikdy nedostaneme a nebudeme o nich moci s nikým promluvit a že tíha tohoto břemene bude stále narůstat. V tomto stadiu vyzařujeme do svého okolí nervozitu, jež se po čase mění v uzavřenost do sebe nebo v útěk ke vší možné i nemožné činnosti, kterou si dokazujeme, že žijeme. Před dvěma tisíci lety prožíval nevyřešené věci svého života i jeden vzdělaný a vysoce postavený muž jménem Nikodém. Na to, co jej trápilo a na co hledal odpovědi, potřeboval někoho, komu by mohl důvěřovat, a také tmu noci, aby nikdo neviděl, kam a za kým jde. Pro Nikodémy dnešních časů (a není jich málo) je nabízeno setkání s týmž Ježíšem…“ říká k projektu Nikodémova noc brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Podstatou Nikodémovy noci je setkání s eucharistickým Ježíšem Kristem v tichu a přítmí kostela s možností duchovního rozhovoru s knězem či přijetím svátosti smíření.

Více na www.nikodemovanoc.cz