Biskupství brněnské

Žehnání adventních věnců

Ilustrace
28.11.2021

Při bohoslužbách na první neděli adventní (letos 28. listopadu 2021) budou v kostelích žehnány adventní věnce. Brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul požehaná adventní věnce na Biskupském gymnáziu v Brně v pondělí 30. listopadu při bohoslužbě od 7.55 hodin.

„Adventní věnec se svícemi je oblíbeným symbolem adventního času. Světlo čtyř svící, které se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů, nese poselství Božího světla a každý týden, s další zapálenou svící, tohoto světla přibývá. Zelený adventní věnec symbolizuje život a společenství a je znamením naděje. Adventní věnec má vždy tvar kruhu, a tak nemá ani začátek ani konec, je tedy symbolem nekonečnosti Boha, který je věčný. Na 1. neděli adventní si může kdokoliv nechat svůj adventní věnec požehnat. Toto požehnání má význam pro posílení víry a duchovního života v rodinách, které se u adventního věnce po čas následujících čtyř týdnů scházejí. Smyslem obřadu žehnání je oslavování Boha a potlačení moci zla ve světě, kdy Bohu děkujeme za milost nového začátku, prosíme o to, aby s novým světlem další neděle rostla v průběhu adventní doby naše radost, naděje a láska, a aby tak byl náš život stále více prozářen světlem Boží milosti. Světlo čtyř svící, které se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů, nese poselství Božího světla.“

(Z knih Anselma Grüna Jsi požehnáním a Moje modlitební kniha, které vydalo Karmelitánské nakladatelství).
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality