Biskupství brněnské

Nedělní nešpory o Slavnosti Ježíše Krista Krále v katedrále

Ilustrace
21.11.2021

Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla v Brně zve na slavnostní zpívané nedělní nešpory, které se konají na Slavnost Ježíše Krista krále v neděli 21. listopadu 2021 od 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově.

Plakátek