Biskupství brněnské

Pod ochranou svatého Petra

Ilustrace
9.11.2021

Tisícileté vztahy Moravy a papežského stolce představí výstava v Moravském zemském archivu nazvaná „Pod ochranou svatého Petra. Morava a papežství ve středověku a raném novověku“.

Od 9. do 27. listopadu na ní bude k vidění mimo jiné originál nejstarší papežské listiny na Moravě – protekční privilegium pro loucký klášter z roku 1195, nebo opis listu Idustriae tuae z roku 880, kterým papež potvrdil pravověrnost arcibiskupa Metoděje. Nad to návštěvníci poprvé uvidí řadu dalších unikátních středověkých a raně novověkých písemností.

Na výstavu zapůjčil listiny také Diecézní archiv.

Více ZDE

https://www.facebook.com/events/642307260473501/