Biskupství brněnské

Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na věrné zemřelé 2021

Ilustrace
1.11.2021 - 2.11.2021

Bohoslužby o slavnosti Všech svatých (pondělí 1. listopadu) budou v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně slaveny v 7.30 a v 17.30 hodin (hlavní celebrant biskup Pavel Konzbul).

Bohoslužby v den vzpomínky na všechny věrné zemřelé (2. listopadu) budou v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně slaveny v 7.30 a v 19.00 hodin. Bohoslužbě v 19.00 hodin bude předsedat dómský farář P. Tomáš Koumal.

Biskup Pavel Konzbul bude 2. listopadu sloužit mši v 18.00 hodin v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích.

Přímo v katedrále na Petrově má hrob pět brněnských biskupů: Vincenc Josef kníže Schrattenbach (+ 1816), Václav Urban rytíř Stuffler (+ 1831), Jan Antonín Arnošt hrabě Schaffgotsche (+ 1870), Karel Nöttig (+ 1882) a Josef Kupka (+ 1941).