Biskupství brněnské

Zahájení synody o synodalitě

Ilustrace
6.10.2021

Milé sestry, milí bratři,
jak už víte, ve dnech 9. a 10. října tohoto roku bude v Římě papežem Františkem zahájen celosvětový třífázový synodální proces, který má být zakončen ve Vatikánu v roce 2023. V diecézích celého světa bylo jeho zahájení určeno na neděli 17. října 2021, v katedrále sv. Petra a Pavla bude slavnostní mše slavena v 16.00 hodin a všichni jste na srdečně zváni.

Diecézním koordinátorem pro synodální konzultaci XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody „Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání“ jsem jmenoval otce biskupa Pavla Konzbula.

S prosbou o modlitbu za synodální proces a jeho dobré plody vám všem žehnám.
Váš biskup Vojtěch
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality