Biskupství brněnské

Proč by lidé měli číst?

Ilustrace
15.10.2021

Knihovna Biskupství brněnského, kterou založil brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle dne 1. listopadu 2001, připravuje oslavy 20. výročí svého působení.


Při této příležitosti jsme položili Mgr. Lence Klaškové, která v knihovně působí od jejího založení a od roku 2009 je její vedoucí, několik otázek.

Co připravujete v rámci oslav 20. výročí založení knihovny?

Cílem oslav a všech akcí je vnést knihovnu více do povědomí nejen křesťanské, ale i knihovnické a brněnské veřejnosti. Každoroční mše svatá sloužená za čtenáře knihovny bude tentokrát sloužena v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově diecézním biskupem Vojtěchem Cikrlem. Připravujeme setkání se zástupci knihoven a setkání s autogramiádou nové knihy MUDr. Violy Svobodové Ať před zraky mám život. Po dobu tří dnů bude k vidění výstava o historii knihovny s ukázkou zajímavých knih a starých tisků. Pro nové čtenáře bude registrace zdarma, kdo se opozdil s vracením knih, bude mu odpuštěn poplatek za pozdní vrácení.


Proč by měli podle vás lidé vlastně číst?

„Neboť moudrost vejde do tvého srdce a poznání oblaží tvou duši“, říká kniha Přísloví. Čtení je pro nás nejen zdrojem vzdělání, protože stimuluje mozek, rozšiřuje obzory, zlepšuje paměť a slovní zásobu a podporuje fantazii. Čtení také zahání nudu, redukuje stres, je zdrojem radosti a zábavy. A svatá Terezie z Avily, mystička a učitelka církve, oceňuje knihu jako pomocníka v modlitbě a ve svém životopise říká: „A tak to trvalo osmnáct let, v nichž jsem se neodvažovala rozjímat bez knihy leč po svatém přijímání. Začít modlitbu bez knihy, to bylo pro mne, jako bych měla vstoupit do války proti hrozivému vojsku, zatímco kniha mi dodávala útěchu, byla mi průvodcem i štítem, jímž jsem odrážela útoky mnohých myšlenek…“ A do třetice citát velkého spisovatele Honoré de Balzaca: „Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb“.
Děkujeme za rozhovor.

Celý rozhovor s Mgr Lenkou Kaškovou je ZDE

Foto: Ladislava Lopraisová
Související článek ZDE