Biskupství brněnské

Biskup Skoupý in memoriam čestným občanem Lipůvky

Ilustrace
11.9.2021

Dne 11. září 2021 při příležitosti 650. výročí založení obce Lipůvka udělí obec Lipůvka čestné občanství in memorian svému významnému rodákovi, 12. sídelnímu brněnskému biskupovi Mons. ThDr.Karlu Skoupému.

Listinu převezme současný brněnský biskup Vojtěch Cikrle, nástupce biskupa Karla Skoupého. V neděli 12. září 2021 v 10.00 hodin bude v místním kostele sv. Cecilie slavena děkovná mše svatá za Mons. ThDr. Karla Skoupého.

Mons. ThDr. Karel Skoupý se narodil 30. prosince 1886 v Lipůvce u Brna. Gymnazijní i bohovědná studia absolvoval v Brně, kde byl také 16. 7. 1911 vysvěcen na kněze. Po ročním kaplanském působení v Dyjákovicích se stal prefektem a regentem chlapeckého semináře v Brně a od roku 1923 až do svého jmenování biskupem regentem a superiorem kněžského semináře, kde přednášel současně Nový zákon.

Papežem Piem XII. byl 3. dubna 1946 jmenován brněnským biskupem a dne 30. 6. 1946 přijal od královéhradeckého biskupa Píchy biskupské svěcení.
Velkou péči věnoval kněžskému dorostu. Podařilo se mu dokončit novostavbu biskupského gymnázia a konviktu na Barvičově ulici v Brně (1947), podporoval tiskový apoštolát.

Od roku 1950 do roku 1953 byl internován v biskupské rezidenci a poté od 19. 5. 1953 do 5. 10. 1963 mimo diecézi. Dalších pět let byl nucen žít v charitním domově a řízení diecéze se mohl znovu ujmout až 15. května 1968. 22. června 1968 se vrátil do diecéze. Navštívil Řím a na Svatém otci si vyprosil apoštolský list o sv. Cyrilovi a Metoději, snažil se uvést v život závěry II. Vatikánského koncilu.
Zemřel 22. února 1972 a byl pochován do vlastního hrobu na brněnském Ústředním hřbitově.

Program oslav ZDE