Biskupství brněnské

Svěcení kostela a oltáře na Lutrštéku

Ilustrace
22.8.2021

V neděli 22. srpna 2021 v 10.30 hodin posvětí brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle kostel a nový oltář na poutním místě Lutršték u Němčan ve farnosti Slavkov u Brna.

Jak uvádí slavkovský děkan P. Milan Vavro: „Historie poutního místa Lutršték u Němčan ve farnosti Slavkov u Brna se váže k zázračnému uzdravení slepého vysloužilého vojáka u místní studánky při svěcení kříže dne 7. července 1861. Tato událost se stala podmětem k velkému rozvoji poutí na toto místo a je zaznamenáno ještě dalších osm zázračných uzdravení. Název tohoto poutního místa "Lutršték" vznikl údajně z německého „lauter Steg“ a odkazuje na množství přicházejících poutníků. Z jejich sbírek byl v letech 1867 – 1877 postaven poutní kostel Panny Marie Bolestné. Poutní areál, jehož obnova byla letos dokončena, zahrnuje studniční kapli z roku 1860 a samostatně stojící studánku, nově vybudovanou podle návrhu Milivoje Husáka. Zajímavostí je skutečnost, že pramen, který se před 35 lety zcela vytratil, opět vyprýštil v letošním roce.

V kostele Panny Marie Bolestné proběhla v letech 2002 – 2020 celková obnova střechy, fasády a interiéru s obnovou dlažby a restaurováním hlavního oltáře a svatostánku. Dílna Všech svatých pod vedením architekta Jiřího Šťasty z Brna provedla novou liturgickou úpravu. Oltář z kararského mramoru je ozdoben čtyřmi velkými mozaikami z Kristova života a Panny Marie. Anděl na ambonu ukazuje směrem k oltáři jako k místu setkání se Vzkříšeným Pánem. Interiér je doplněn sedadly pro kněze a přisluhující. Posvěcení kostela a oltáře, do něhož budou vloženy ostatky svatých Urbana a Felicia, proběhne v neděli 22. srpna v 10.30 hodin za účasti brněnského diecézního biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho.“

Lutršték - opravy