Biskupství brněnské

U jezuitů připomenou svého zakladatele

Ilustrace
31.7.2021

Pontifikální bohoslužbě v den svátku sv. Ignáce z Loyoly, zakladatele Tovaryšstva Ježíšova, bude v sobotu 31. července 2021 ve 12.15 hodin předsedat brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.

Tovaryšstvo Ježíšova (jezuité) slaví Rok sv. Ignáce, který vyhlásil generální představený jezuitského řádu Alberto Sosa SJ jako připomínku 500. výročí konverze sv. Ignáce z Loyoly. Zahájení roku připadlo na 20. května 2021 (den Ignácova zranění v Pamploně roku 1521), ukončení se plánuje na jeho slavnost 31. července 2022 (den úmrtí). Hlavní oslavy jsou plánovány na 12. března 2022 (výroční den kanonizace sv. Ignáce 1622).