Biskupství brněnské

V Hodoníně budou prosit za všechny oběti tornáda

Ilustrace
25.6.2021

Hodonínský děkan a prezident Diecézní charity Brno Mons. Josef Zouhar bude v neděli 27. června 2021 v 9.15 hodin v kostele sv. Vavřince v Hodoníně předsedat bohoslužbě, ve které bude zvlášť prosit za všechny lidi, které postihly následky nedávné přírodní katastrofy.

Naše oblast je těžce zkoušená, již v roce 1997 ji zasáhly velké povodně,“ vzpomíná hodonínský farář a děkan Josef Zouhar, který zde působí od roku 1989. „Při nedělní bohoslužbě budu prosit za všechny, kteří se octli v beznadějné situaci, bez přístřeší. Když jsem se v dnešním zpustošeném ránu modlil, dotkla se mne v breviáři slova 55. žalmu: Srdce se ve mně chvěje a padla na mě smrtelná úzkost. Strach a hrůza se na mě řítí a děs mě halí. Rychle bych spěchal do útočiště před vichrem a bouří… Chtěl bych tedy všechny pozvat k nedělní bohoslužbě, do bezpečí….