Biskupství brněnské

Varhanní léto 2021 v katedrále na Petrově

Ilustrace
22.7.2021

Již po páté se letos v Brně na Petrově uskuteční během letních týdnů varhanní festival na největších brněnských varhanách.

Na osmi koncertech, které zazní od konce června do září pravidelně jednou za dva týdny vždy ve čtvrtek v 19.00 hodin, vystoupí renomovaní umělci a vynikající studenti a absolventi Konzervatoře Brno, Hudební fakulty JAMU a AMU. Vedle stěžejních skladatelů varhanní hudby v čele s Johannem Sebastianem Bachem bude program reflektovat významná hudební výročí skladatelů a varhaníků spjatých s městem Brnem (např. Bedřich Antonín Wiedermann - nejvýznamnější český varhanní virtuos 1. poloviny 20. století, varhaník brněnské katedrály, přední brněnský skladatel Milan Slimáček - letos oslaví 85. narozeniny), ale i tvůrců zahraničních, jako Wolfgang Amadeus Mozart - 230 let od úmrtí, v dětství Brno navštívil, nebo Antonín Dvořák - 180. výročí narození.

Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován na připravovanou rekonstrukci varhanního hracího stolu. Koncerty se konají s finanční podporou statutárního města Brna, Jihomoravského kraje a Nadace Magnificat. Přesný program koncertů je uveden na www.biskupství.cz a www.magnificat.cz.

Tisková zpráva ZDE

Plakát - strana 2