Biskupství brněnské

Cyrilometodějské putování do Mikulčic 1991-2021

Ilustrace
21.6.2021

Slavnostní bohoslužbu v den slavnosti slovanských věrozvěstů a patronů Evropy, svatých Cyrila a Metoděje, bude v pondělí 5. července 2021 v 16.30 hodin v Mikulčicích slavit za účasti českých a moravských biskupů brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle. Ten stál u zrodu tradice mikulčických poutí a slavil zde první bohoslužby v letech 1991 a 1992.

Biskup Vojtěch Cikrle má k Mikulčicím velký hluboký vztah. „Na pektorálu, který biskupové nosí jako symbol své služby, mám kopii mikulčického kříže. Je na něm vyobrazený Ježíš Kristus jako velekněz přinášející v oběť sebe samého. Vědomí toho, že v blízkosti svého srdce nosím symbol zahrnující křesťanské a kulturní základy, které u nás položili svatí Cyril a Metoděj, je pro mne nesmírně cenné a inspirativní. Navíc vnímám i jeho hlubokou symboliku i sepětí s brněnskou diecézí,“ vysvětluje biskup.

Ale protože křížek je příliš malý, musel být do něčeho zasazen. „Sochař Jiří Netík to vyřešil úžasným způsobem. Jako úložný materiál pro kříž použil dřevo z dubu vykopaného na místě nálezu stříbrného křížku, které leželo jedenáct set let v zemi. A musím dodat, že se pektorálem s mikulčickým křížkem nechal inspirovat ještě jeden kolega biskup a jeden opat,“ doplňuje Vojtěch Cikrle. „Mikulčický křížek jsem předal jako osobní dar také Svatému otci Benediktu XVI. při jeho návštěvě v Brně v roce 2009.

Během třiceti let byli v Mikulčicích téměř všichni čeští i moravští biskupové, opakovaně sem přijížděli také nunciové v České republice.

Pouť v Mikulicích vznikla díky několika nadšencům, kteří pochopili velikost odkazu sv. Cyrila a Metoděje a s odkrytím hmotného odkazu v zemi, odkryli i poklad víry a úcty ke slovanským apoštolům, který nosili skrytý ve svých srdcích. Díky změně režimu a sametové revoluci byl tento odkaz vynesen na povrch a proměněn v děkovné bohoslužby pod širým nebem. Spontánnost a hojná účast věřících - v tom je velikost Mikulčic. A na území brněnské diecéze je to místo svou historií a poselstvím jedinečné.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Křížek z Mikulčic má i Benedikt XVI.