Biskupství brněnské

Epidemiologická opatření na bohoslužbách od 8. června 2021

Ilustrace
15.6.2021

Přinášíme vám stručný rozbor mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví účinných od 8. června 2021 ve vztahu k pořádání bohoslužeb účinných od 8. června 2021.

www.cirkev.cz/cs/aktuality/210610mimoradna-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-ve-vztahu-k-poradani-bohosluzeb