Biskupství brněnské

Dvě letní výstavy Diecézního muzea v Brně

Ilustrace
25.7.2021

V roce sv. Josefa, patrona dělníků a řemeslníků, pořádá Diecézní muzeum v Brně dvě výstavy: Půvab a lopota – z dílen uměleckých řemesel na Petrově a expozici z grafik Michaela Floriana.

Výstava "Půvab a lopota..." v kryptě katedrály sv. Petra a Pavla v Brně bude věnována třem uměleckořemeslným dílnám, které zde ve 20. století působily: řezbářská a restaurátorská dílna bratří Kotrbů; krejčovská dílna na liturgický textil rodiny Dittingerů a knihvazačská dílna Jindřicha Svobody.

Další výstava, k 110. výročí narození grafika Michaela Floriana, bude instalována v Propité věži brněnské katedrály. Půjde o expozici umělcových grafik ze sbírky P. Rudolfa Zbožínka.


Obě výstavy budou otevřeny od 25. června do 3. října 2021.
Výstavy finančně podpořilo statutární město Brno v rámci projektu Kultura v areálu Petrova 2021.

Další informace na webu Diecézního muzea.