Biskupství brněnské

Jezuita Martin Středa by mohl patřit ke svatým

Ilustrace
29.5.2021

Na 126. plenárním zasedání České biskupské konference, které včera skončilo v Nepomuku, schválili čeští a moravští biskupové žádost předloženou brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem o zahájení beatifikačního procesu jezuitského kněze P. Martina Středy.

P. Martin Středa SJ je uctívaný obránce Brna, jehož duchovní opora veliteli vojsk i obráncům Brně přispěla k vítězství nad švédskými vojsky v roce 1645. Na památku této události se kolem 15. srpna konají oslavy Dne Brna. V roce 2020 požehnal biskup Cikrle sochu P. Martina Středy, která stojí před jezuitským kostelem v Brně, v němž je P. Středa také uložen k věčnému odpočinku.

Po schválení biskupskou konferencí bude Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité), které tento kanonizační proces povede, připravovat další procesní kroky, které by po schválení v Římě mohly následně vést k oficiálnímu zahájení diecézní fáze beatifikačního řízení P. Martina Středy, po němž je v Brně pojmenována i ulice v centru města.

Šlo by tak již o druhou osobu úzce spojenou s jihomoravskou metropolí, která by se mohla stát kandidátem svatořečení - po brněnské rodačce Marii Restitutě Kafkové, kterou ve Vídni blahořečil papež Jan Pavel II. dne 21.6.1998.

Biskup Vojtěch Cikrle zahajoval již tři kanonizační procesy – babických mučedníků P. Jana Buly a P. Václava Drboly (2004, 2011), boromejky Vojtěchy Hasmandové (1996) a těšitelky Rosy Vůjtěchové (2019).
Více zde https://www.biskupstvi.cz/kandidati-blahoreceni


Více o Martinu Středovi na webu jezuitů
http://www.jesuit.cz/

a zde:
https://www.biskupstvi.cz/2018-08-02-den-brna-2018-s-p-martinem-stredou
https://www.biskupstvi.cz/2017-08-08-rok-1671-brnensky-primator-o-p-martinu-stredovi
https://www.biskupstvi.cz/2020-08-11-den-brna

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality