Biskupství brněnské

Biskup Pavel: Optimista vidí i v těžkostech příležitost

Ilustrace
21.5.2021

V pátek 21. května 2021 uplyne pět let ode dne, kdy byl Mons. Pavel Konzbul jmenován papežem Františkem pomocným brněnským biskupem a titulárním biskupem litomyšlským. Na otázku, komu by dal jako bývalý spirituál v dnešní době jedničku, biskup Pavel před časem odpověděl: „Eminenter bych dal všem lidem, kteří navzdory různým zklamáním přijímají život optimisticky a jsou tvůrci pokoje. Optimista vidí totiž i v těžkostech příležitost, a proto si jedničku zaslouží.

O biskupovi Mons. Pavlu Konzbulovi
Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr. se narodil 17. října 1965 v Brně – Juliánově. Po maturitě na gymnáziu v Brně v Křenové ulici pokračoval ve studiu na elektrotechnické fakultě VUT Brno - obor elektrotechnologie, které absolvoval v roce 1989. Po roční základní vojenské službě nastoupil jako odborný a později vědecký pracovník do Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky v Brně. Tam se věnoval vývoji a realizaci korekčních cívek magnetických polí pro tomografii nukleární magnetické rezonance. Publikoval v řadě zahraničních odborných časopisů. Externě vyučoval na elektrotechnické fakultě VUT v Brně, kde také obhájil doktorskou práci v oboru teorie elektromagnetického pole.

V roce 1995 zahájil studium na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, které dokončil v roce 2000. Od téhož roku je také členem Společnosti pro církevní právo. V roce 2003 přijal v katedrále sv. Petra a Pavla kněžské svěcení z rukou brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho. Poté působil jako farní vikář v Boskovicích a Svitávce, v Hustopečích u Brna, Starovičkách a excrurrendo administrátorem ve Starovicích. V roce 2005 byl ustanoven spirituálem Biskupského gymnázia v Brně a v této službě vydal svou první knihu promluv (nejen) pro mladé s názvem „Nesesmolíš“ (2009). Zatím poslední, v pořadí desátá publikace se jmenuje „Jak sníst slona?“ (2019).

V roce 2013 byl Pavel Konzbul jmenován farářem ve farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně a členem Kněžské rady brněnské diecéze. V říjnu 2015 byl brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem jmenován III. sídelním kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně.

V sobotu 21. května 2016 papež František jmenoval Pavla Konzbula pomocným brněnským biskupem a titulárním biskupem litomyšlským. Biskupské svěcení přijal v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla v den slavnosti diecézních patronů dne 29. června 2016.

Biskup Pavel si jako své heslo zvolil podle citátu z Janova evangelia (14, 6) slova, která ho v jeho službě provázejí: VIA VERITAS VITA, česky CESTA, PRAVDA, ŽIVOT.

Letošní páté výročí jmenování oslaví v den, kdy se připomíná 130. výročí posvěcení katedrály sv. Petra a Pavla na Petrově.