Biskupství brněnské

Biskup Vojtěch Cikrle k Noci kostelů 2021

Ilustrace
28.5.2021

V pátek 28. května bude zahájen 13. ročník Noci kostelů. Přinášíme pozdrav brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho.

„Loňská Noc kostelů v České republice proběhla za mimořádné situace, v atmosféře nejistoty a řady hygienických omezení. Ani letošní rok nezačal v tomto směru příliš optimisticky, a proto pořadatelé pro letošní rok připravili vzhledem k aktuální situaci epidemie koronaviru covid-19 rovnou tři scénáře.

První verze počítá s tím, že se situace do května vrátí k normálnímu režimu a program Noci kostelů proběhne tak, jak jsme byli v minulých ročnících zvyklí.
Podle druhého scénáře se bude Noc kostelů konat za omezených podmínek, při dodržení doporučených hygienických opatření a důraz bude kladen převážně na programovou nabídku v exteriérech.
Třetí varianta, snad v tuto chvíli již nereálná, by mohla nastat v případě, že bude v naší zemi nutné opět vyhlásit lockdown. Tehdy se programy Noci kostelů přesunou, stejně jako v loňském roce, do internetového prostředí. Tato forma umožnila účast na Noci kostelů i starším nemocným lidem. Přestože žádný videozáznam nemůže nahradit vzájemná setkání a jedinečnou atmosféru Noci kostelů, lze i v této situaci naplnit jeden z hlavních cílů – představit hodnoty křesťanství nejširší veřejnosti.


I když prožijeme letošní Noc kostelů opět poněkud jinak, než bychom si přáli, budu rád, když všem účastníkům přinese radost z prožitého a jistotu, že nikdy nejsme sami."