Biskupství brněnské

Sv. Jana Nepomuckého připomínají v brněnské diecézi kostely, kaple a sochy

Ilustrace
31.5.2021

Letos 31. května uplyne tři sta let od blahořečení významného českého světce Jana Nepomuckého. Narodil se kolem roku 1340 v dnešním Nepomuku, zemřel 20. března 1393 v Praze, kde působil jako generální vikář. Je uctíván jako jeden z českých národních patronů a jeden ze spolupatronů brněnské diecéze.

Jan Nepomucký byl blahořečen 31. května 1721 papežem Inocencem XIII. a svatořečen 19. března 1729 papežem Benediktem XIII. Jeho liturgický svátek se připomíná 16. května.

V brněnské diecézi je mu zasvěceno:
51 sakrálních staveb – pět farních kostelů (např. v Brně-Lískovci, v Dyji, v Podolí u Brna), čtyři filiální kostely a 42 kaplí. Světcova socha zdobí desítky chrámových interiérů.

Letošní oslavy se budou odehrávat v jeho rodišti Nepomuku, i když kvůli pandemii koronaviru jen v omezené míře.