Biskupství brněnské

Kolik podob má NOC?

Ilustrace
28.4.2021

Letošní Noc kostelů se bude konat 28. května, a to již po třinácté. Ústředním motivem jednotného vizuálního stylu Noci kostelů, který připravuje rakouský organizační tým, je vždy biblický verš obsahující slovo NOC.

NOC je sjednocujícím prvkem všech programů Noci kostelů různých vyznání, témat a podob. Proto je zvolen vždy krátký, výstižný biblický verš s ústředním slovem NOC. Není to vždy jednoduché, protože ačkoliv se toto slovo vyskytuje v Bibli velmi často, text citátu má často spíše negativní charakter. Vzhledem k tomu, že kontext je velmi důležitý, vždy je třeba najít pasáže, ve kterých je noc spojena s nadějí. Zatím se to vždy podařilo. Při výběru konkrétního biblického verše pro daný rok se také často zohledňuje aktuální společenská situace, ve které se nacházíme. V letošním roce byl proto záměrně vybrán verš, ve kterém se objevuje lesní zvěř, aby poukázal na důležité téma odpovědnosti za stvoření.
Organizátoři Noci kostelů v České republice převzali také v letošním roce motto rakouských kolegů. Ačkoliv zní dvacátý verš sto čtvrtého žalmu poněkud zvláštně, věříme, že pro mnoho pořadatelů bude inspirací a svůj program obohatí skvělými nápady. Zejména v letošním roce, kdy přípravy Noci kostelů provází opět řada nejistot, je více než vhodné zaměřit se na programy ve venkovních prostranstvích a v přírodě, a k tomu se téma úcty k životnímu prostředí přímo nabízí.

Moto Noci kostelů je třeba ještě graficky zpracovat, a to už je každoročně práce pro autorku vizuálního stylu celé akce, rakouskou grafičku Veru Rieder.

Pro zajímavost uvádíme přehled biblických veršů uplynulých ročníků Noci kostelů
2009: „Tobě patří den, i NOC je tvoje, tys upevnil světlo noci i slunce“ (Ž 74,16)
2010: „Po celý den a po celou NOC nikdy nebudou mlčet“ (Iz 62,6) 2011:„Připomínám si, jak jsem NOC co noc na struny hrával, v srdci přemítám a duch můj hloubá“ (Ž 77,7)
2012: „Vy všichni jste děti světla. Nám nevládne NOC ani temnota“ (Srov. 1 Sol 5,5)
2013: „Potom už nebude den ani NOC ale v čase večera bude světlo“ (Zach 14,7)
2014: „Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a NOC. Budou na znamení časů, dnů a let“ (Srov. Gn 1,14)
2015: „Žádná tma pro tebe není temná: NOC jako den svítí, temnota je jako světlo“ (Ž 139,12)
2016: „Jeho brány zůstanou ve dne otevřené, NOC tam už nebude“ (Srov. Zj 21,25)
2017: „Za dne jim byla záštitou, NOC prozářila hvězdami“ (Srov. Mdr 10,17)
2018: „Zůstávali přes NOC v blízkosti Božího domu“ (Srov. 1 Pa 9,27)
2019: „Dáte se do zpěvu, jako v tu NOC kdy se zasvěcuje svátek“ (Srov. Iz 30,29)
2020: „Učinil jsi měsíc k určování času… Přivádíš tmu, NOC se snese… Slunce vychází… Člověk vyjde za svou prací“ (Srov. Ž 104,19-23)
2021: „Přivádíš tmu, NOC se snese, celý les se hemží zvěří“ (Žalm 104,20)

noc
Foto: Vít Kobza