Biskupství brněnské

Interiér brněnské katedrály se mění

Ilustrace
7.4.2021

Dnes byla v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně zahájena demontáž stávajícího obětního stolu, který nahradí nový, realizovaný podle návrhu tvůrčího kolektivu architektů Michala Říčného, Petra Todorova a Magdaleny Říčné, nejvíce oceněného ve výtvarné soutěži o návrh úpravy liturgického prostoru v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v roce 2019. Cílem bylo sjednotit dominantní prvky v současném presbytáři, především obětního stolu a ambonu.

Stávající obětní stůl, který byl posvěcen v říjnu roku 1984, se brněnský biskup Vojtěch Cikrle rozhodl věnovat kapli sv. Jana Nepomuckého v Papežské koleji Nepomucenum v Římě, kam bude později převezen. Rektor Papežské koleje Nepomucenum v Římě P. Roman Czudek rozhodnutí biskupa Cikrleho vítá. „Oltář z brněnské katedrály se stane symbolickým pojítkem mezi místní katolickou církví v České republice a papežskou kolejí v Římě, kterou během její dlouhé historie prošli seminaristé, kněží a budoucí biskupové, kteří působili ve vlasti i v exilu. Za všechny bych mohl zmínit brněnského emeritního pomocného biskupa Petra Esterku, který má velké zásluhy pro službu krajanů nejen v USA.“

Do nového obětního stolu se při slavnostním svěcení 21. května rozhodl biskup Vojtěch Cikrle vložit ostatky svaté Zdislavy, rodačky z brněnské diecéze – z Křižanova. „Zdislava z Křižanova byla úžasnou ženou. V duchovní oblasti vyvěrala její krása z napojení na Boha. Právě z něho čerpala prostřednictvím modlitby a svátostí všechno potřebné k tomu, co na ní i dnes obdivujeme. Jako železo ponořené do ohně přebírá jeho vlastnosti, začíná svítit, hřát a navíc se stává tvárné, tak se do Boha ponořená Zdislava stávala milující dívkou, manželkou, matkou i lékařkou nemocných a chudých, kteří s důvěrou vyhledávali její pomoc a byli zázračně uzdravováni tělesně i duchovně. Mám radost, že její poslání chránit a povzbuzovat rodiny, je stále živé,“ říká biskup Vojtěch Cikrle.

www.youtube.com/watch