Biskupství brněnské

Velkopáteční kázání kardinála Cantalamessy: O zraněném bratrství uvnitř církve

Ilustrace
8.4.2021

Velkopáteční kázání v Bazilice sv. Petra nadepsal kazatel papežského domu kardinál Raniero Cantalamessa veršem z listu Římanům „První z mnoha bratří“ (8,29).

V kontextu poslední encykliky papeže Františka vybízející k všeobecnému bratrství položil důraz na jednotu uvnitř církve. Vybídl k následování Ježíšova příkladu a ke zpytování svědomí nad tím, kde politické preference a přilnutí k ideologiím vedou ke vnitřním roztržkám.

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210403velkopatecni-kazani-kardinala-cantalamessy-o-zranenem-bratrstvi-uvnitr-cirkve