Biskupství brněnské

Brněnské biskupství vydalo nový katalog

Ilustrace
8.4.2021

Reedice publikace „Katalog brněnské diecéze – neproměnná část“, kterou letos vydalo Biskupství brněnské, obsahuje kromě základních údajů z původního vydání z roku 2007 aktualizovaných k 1. lednu 2021, navíc nově zejména podrobnější popis všech sakrálních objektů, a to nejen kostelů a kaplí, ale i kapliček, zvonic a dalších objektů, které se nacházejí na území farností brněnské diecéze.

U farností i kostelů jsou uvedeny informace o jejich historickém vývoji. Územní členění farností a rozdělení městských farností bylo doplněno o města Jihlavu a Mikulov. Polohu každé farnosti v rámci diecéze naznačují náhledové mapky a k dispozici je také administrativní mapa celé brněnské diecéze. V rejstřících lze nalézt mj. seznam patrocinií kostelů a kaplí, přehled adoračních dní farností a rejstřík obcí a sídel.

Katalog je možné objednat na Recepci Biskupství brněnského, Petrov 4, 601 43 Brno, nebo e-mailem recepce@biskupstvi.cz. Cena je 500,- Kč, včetně DPH.