Biskupství brněnské

Mše svatá za oběti pandemie, za nemocné a za zdravotníky

Ilustrace
17.3.2021

Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzvala k modlitbám za oběti pandemie covid-19. Každá země Evropy bude v jeden den postní doby slavit mši svatou; na Českou republiku připadl 17. březen 2021.

Hlavním celebrantem bohoslužby bude pomocný biskup pražský Mons. Zdenek Wasserbauer, kazatelem generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl.

www.cirkev.cz/cs/aktuality/210305mse-svata-za-obeti-pandemie-za-nemocne-a-za-zdravotniky