Biskupství brněnské

Tříkrálová sbírka 2021 v brněnské diecézi

Ilustrace
16.2.2021

Tříkrálová sbírka 2021 v Diecézní charitě Brno podle prvních průběžných výsledků vynesla 17 285 538 korun.

První průběžný výtěžek Tříkrálové sbírky na území brněnské diecéze (v Jihomoravském kraji a části Kraje Vysočina) je ke dni 15. 2. 2021 celkem 17 285 538 korun. Celková částka je složena z 3 859 064 korun, které lidé poslali Diecézní charitě Brno prostřednictvím online kasičky a z 13 426 474 korun, které přispěli do volně přístupných pokladniček na veřejných místech. Diecézní charita Brno upřímně děkuje všem, kteří Tříkrálovou sbírku podpořili. Kvůli náročným podmínkám je dosavadní výtěžek ve srovnání s loňskou sbírkou o 12 954 007 korun menší. Tříkrálová sbírka 2021 probíhala vlivem pandemie mimořádně online, bez tradičního koledování nebo veřejných doprovodných akcí.

Více v Tiskové zprávě DCHB zde

trikralova sbirka