Biskupství brněnské

Brněnské biskupství koupilo galerii Velký Špalíček

Ilustrace
12.2.2021

Na konci loňského roku koupilo Biskupství brněnské od společnosti Generali Immobilien GmbH nákupní galerii Velký Špalíček v historickém centru Brna.

Na základě majetkového vyrovnání státu a církví získává v současné době také brněnské biskupství od státu peníze z náhrad za nevydaný církevní majetek. Prostředky z církevních náhrad investuje do takového majetku, který má generovat výnos, ze kterého bude možné financovat provoz církve po dokončení majetkové odluky od státu. Činnosti církve, resp. biskupství, nejsou komerčního charakteru, nepřinášejí tedy výnosy, ale jsou s nimi naopak spojeny nemalé finanční náklady, ať už jde o opravy kostelů, kaplí, pastorační činnost, podporu sociálních služeb, platy duchovních, apod.
Na větší část kupní ceny na pořízení objektu Velkého Špalíčku čerpá Biskupství brněnské bankovní úvěr. Po splacení úvěru bude výnos sloužit církvi k financování jejího provozu a dobročinných aktivit.

Biskupství vnímá nákupní centrum Velký Špalíček jako místo, které nabízí nejen možnost nákupu, ale svým charakterem je rovněž prostorem pro vzájemná setkávání a volnočasové aktivity. Biskupství má zájem obchodní centrum Velký Špalíček provozovat, ale i rozvíjet tak, aby se zvýšil počet spokojených návštěvníků. Způsob rozvoje bude biskupství za účasti specialistů v následujících měsících analyzovat a vyhodnocovat

(Ilustrační foto: wikipedie)

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality