Biskupství brněnské

Vánoce 2020 v katedrále sv. Petra a Pavla

Ilustrace
24.12.2020 - 1.1.2021

Dle sdělení faráře P. Tomáše Koumala se půlnoční mše svatá ve 24.00 hodin letos nebude konat: „Přáním je, aby se během vánočních svátků mohlo do katedrály dostat co možná nejvíce lidí. Katedrála bude proto během Štědrého večera otevřena pro návštěvu betléma a osobní modlitbu v čase od 21.00 do 24.00 hodin. Na půlnoční bohoslužbu by se za současných hygienických opatření dostala jen „hrstka vyvolených“, ostatní by museli skončit u zavřených dveří. Byla ale přidána jedna bohoslužba navíc odpoledne. V mnoha brněnských kostelích probíhají půlnoční bohoslužby jako obvykle,“ vysvětluje petrovský farář p. Tomáš Koumal..

V přehledu uvedené vánoční bohoslužby mohou být (dle v tuto chvíli - 23.12.2020 ve 12.00 hodin – platných hygienických pravidel) navštíveny do max. kapacity 20%, tedy max. 100 osob. Na bohoslužby je nutné se přihlásit přes rezervační portál https://katedrala-petrov.reservio.com/
Ve dnech 24.12., 25.12., 26.12., 31.12., 1.1. není možné přijít bez rezervace.

Některé bohoslužby budou přístupné online na YouTube kanálu farnosti:
https://www.youtube.com/channel/UCwxyRL4s0sQnIXq_ImNRBBw

Přehled bohoslužeb (PDF).