Biskupství brněnské

On-line exercicie „Panna Maria - ikona spásy

Ilustrace
17.1.2021

On-line exercicie „Panna Maria - ikona spásy" se konají v termínu od 17. do 23. ledna 2021.

Exercicie, které povede P. Martin Sedloň, OMI jsou určeny pro laiky, zasvěcené osoby a kněze a budou přenášeny z poutního kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích na kanále youtube: Lectio divina CZ. Exercicií je možné se zúčastnit i s individuálním doprovázením, tedy s každodenním duchovním rozhovorem přes telefon s jedním ze členů exercičního týmu.

Přihlašovat se je možné prostřednictvím formuláře na stránkách www.lectiodivina.cz, nejpozději do 10.1.2021.
Na cestě Lectio divina nejde jen o objevování nových biblických souvislostí a pravd, které nás mají povzbudit a utvrdit ve víře. Nejde jen o to, abychom nacházeli odpovědi na otázky, které máme, abychom se mohli dobře rozhodovat. Na cestě Lectio divina jde především o to, abychom se učili využívat "síly Evangelia" (Gaudium et spes č. 93), síly Božího slova, skrze které se nám sdílí sám Trojjediný Bůh, aby stále více vstupoval do života našeho a skrze nás i do života druhých. (P. Martin Sedloň, OMI)

Přihlášky
Pozvánka video
www.lectiodivina.cz
www.slavkovice.cz