Biskupství brněnské

Omezení provozu stálé zpovědní služby v Brně

Ilustrace
11.12.2020

Vzhledem k platným hygienickým nařízením funguje stálá zpovědní služba v Brně v kostele Nalezení sv. Kříže (u kapucínů) pouze v omezeném režimu a nebude před vánočními svátky posílena, jak tomu bylo v předchozích letech, protože není možné připustit větší koncentraci osob v kostele.

Prosím tedy zájemce o přijetí svátosti smíření, aby se domluvili přímo s duchovním správcem ve vlastní farnosti. Zpovědní služba by měla zůstat vyhrazena pouze pro ty, kteří z vážných důvodů jinou možnost nemají. Děkuji za pochopení.

P. Jaroslav Čupr
rektor kostela sv. Maří Magdaleny v Brně