Biskupství brněnské

Kostel sv. Maří Magdaleny se otevře nejdříve v roce 2022

Ilustrace
1.12.2020

Kostel sv. Maří Magdaleny v brněnské Masarykově ulici zůstává po vzniku trhlin od 17. června loňského roku stále zavřený.

"Do dnešního dne byl proveden sken vzniklých trhlin na kostele. Byl vypracován posudek, ze strany VUT FAST Brno a výsledky byly předány statikovi, který zpracovává projekt na opravu kostela. Průběžně kontrolujeme stabilitu objektu geodetickým měřením, které zatím potvrzuje, že přijatá opatření, tedy zajištění věže pilotami a provizorním podepřením, funguje.

Další časový postup je dán termínem vypracování projektu, který předpokládám by mohl být do března 2021. Je to závislé i na dalších stavebních průzkumech, které budeme dělat až na základě požadavků statika. Jedná se zejména o průzkum podloží kostela - podzemí. Stavební práce na odstranění havárie by mohly být zahájeny v příštím roce. Toto zahájení bude záviset i na schvalovacích procesech a na stavebním úřadě Brno - střed. Doba realizace oprav je odhadována cca na 1 rok," říká Libor Kubíček, technik stavebních investic brněnského děkanství.