Biskupství brněnské

Jsem Chariťák

Ilustrace
2.10.2020

V Diecézní charitě Brno pracuje přes 1 600 pracovníků v nejrůznějších profesích. Nejčastěji jsou to sociální pracovníci, pečovatelky, osobní asistenti a terénní zdravotní sestry. Ročně pracovníci Charity pomohou více než 50 000 klientů.

Diecézní charita Brno pomáhá seniorům, lidem s postižením, nevyléčitelně nemocným, lidem v tísni, cizincům v nouzi a mnoha dalším. Na Den Charity, který proběhl 27. září 2020, si krátkým videem „Jsem Chariťák“ připomněla , jaká je osobní motivace konkrétních pracovníků.

V roce 2019 vznikla v Diecézní charitě Brno první komplexní strategie péče o zaměstnance a samostatné personální oddělení. „Velmi nám záleží na našich pracovnících, jejich spokojenosti, rozvoji a vzdělávání. Právě poslední měsíce pandemie ukázaly, jak důležitou úlohu mají sociální a zdravotní profese ve společnosti. Přál bych si, aby naši pracovníci byli hrdí na to, že jsou právě Chariťáci a denně se to projevovalo v jejich práci s potřebnými,“ řekl ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.


Jsem Chariťák!

Diecézní charita Brno se v krátkém videu ptala přímo zaměstnanců v celé diecézi, proč pracují právě v Charitě. „Podle našich zkušeností lidé na práci v Charitě nejvíce oceňují smysluplnost své práce, dobrou atmosféru v týmu a možnost sladit soukromý a pracovní život,“ vysvětlila vedoucí úseku Péče o lidské zdroje Diecézní charity Brno Lenka Pospíšilová. Video s názvem Jsem Chariťák vzniklo speciálně ke Dni Charity 27. září 2020. Zapojily se do něj dvě desítky zaměstnanců a je ke zhlédnutí na sociálních sítích Charity a webu www.dchb.charita.cz. Mnoho dalších pracovníků a podporovatelů vyjadřují svůj postoj „Jsem Chariťák“ na osobních profilech.


Slova sv. Vincence z Pauly, patrona moderní charitní práce: „Být určeni k tomu, abychom těšili zarmoucené, není žádná maličkost.