Biskupství brněnské

Charita usiluje o rozšíření služeb pro pacienty, seniory nebo umírající doma

Ilustrace
17.9.2020

Diecézní charita Brno je největší nestátní poskytovatel sociálních a zdravotních služeb v Jihomoravském kraji. Svoji práci nabízí i v oblasti terénních a ambulantních služeb. Jednou z nejznámějších terénních sociálních služeb je tradiční Charitní pečovatelská služba.

Ve zdravotním okruhu Charita poskytuje Domácí zdravotní péči a Domácí hospicovou péči. Těmito aktivitami se Diecézní charita Brno snaží pomoci nemocným, umírajícím nebo seniorům prožít závěr života důstojně a v domácím prostředí.

Posláním domácího hospice je podpořit a doprovázet umírajícího člověka a jeho rodinu, aby společně mohli projít touto životní etapou. Počet umírajících pacientů v Domácí hospicové péči Diecézní charity Brno za posledních pět let vzrostl více než dvojnásobně. V roce 2015 pomáhala Charita 317 nevyléčitelně nemocným v domácím prostředí, v roce 2019 pečovala desítka charitních hospiců dokonce o 755 umírajících.

Více v Tiskové zpráva DCHB