Biskupství brněnské

Biskup Konzbul navštíví Litomyšl

Ilustrace
14.9.2020

Brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul, který je titulární biskupem litomyšlský, bude v pondělí 14. září 2020
slavit poutní slavnost v kapitulním kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli.

Bohoslužbě předchází v 17.00 hodin modlitba nešpor s místními kanovníky v kapitulním kostele.