Biskupství brněnské

Den Brna 2020

Ilustrace
15.8.2020

V rámci letošních jubilejních oslav Dne Brna bude požehnána socha jezuitského kněze P. Martina Středy, který svými modlitbami provázel Brňany v bojích při ubránění města před švédskými vojsky v roce 1645.

Sochař Jan Šebánek o vzniku sochy P. Martina Středy, SI říká: „Na úvod je potřeba uvést, že soutěž na sochu pro pátera Martina Středu byla vypsána explicitně jako figurální, proto bylo nutné přistupovat k tomuto zadání apriori figurálně.

Při ztvárnění Martina Středy jsem vycházel z jedné z legend, vyprávějící příběh o tom, že se poslední dělová koule vystřelená Švédy zastavila Martinu Středovi u nohou. Tento příběh mě zaujal, protože poskytuje prostor pro určitou výtvarnou zkratku, která nejlépe vystihuje osobnost Martina Středy.

Pátera Středu jsem pojal jako morálně a mravně pevnou osobnost v okamžiku modlitby. Pozice modlitby by pak měla odkazovat k určité duchovní, meditativní síle, která stojí v protikladu k válečné, dobyvačné agresi, znázorněné dělovou koulí, která jakoby odštípla kus z betonového podstavce na kterém, páter Středa stojí.

V horní části podstavce jsou po celém obvodu uvedeny dva citáty pátera Středy: „Netrap se předčasně starostmi o to, co se stane. Stačí zlé, co přináší každý den.“ A druhý citát: „Měj rád prosté věci a spokoj se s málem – zakusíš velký pokoj.“; domnívám se, že tato sdělení platila v čase obléhání Brna, platí i dnes a předpokládám, že budou platit i v budoucnu.

Z důvodu této nadčasovosti jsem vybral právě tyto dva citáty, nejlépe přibližující způsob uvažování Martina Středy o životě. Modelace figury je stylizovaná tak, aby odpovídala době svého vzniku (rok 2020), a také aby reagovala na sochy nacházející se v jejím okolí (socha spravedlnosti, socha Jošta Moravského).

Současně však toto tvarosloví musí zohlednit, že se jedná o historickou postavu v dobovém oděvu s portrétními rysy odpozorovanými z dobových portrétů, byt i zde je podoba pátera Středy mírně idealizovaná. Pojetí draperie, které vychází z historických rytin je rovněž zatíženo určitou uměleckou licencí, kdy roucho duchovního působí dojmem vojenské uniformy, jako odkazu k určitému rytířství ducha, které během obléhání Brna páter Středa projevil.

Společně s architektem Janem Kratochvílem bylo naší snahou umístit sochu tak, aby byla tvář pátera Středy orientovaná na presbytář kostela svatého Jakuba, kde je pochován hrabě Louis Raduit de Souches, čímž jsme chtěli vytvořit spojení mezi těmito dvěma osobnostmi, které se zásadní měrou podílely na obraně Brna před Švédy. Socha je umístěna na vnitřní straně oblouku, který vytváří přirozená pěší cesta okolo nároží kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Socha tak nestojí v cestě pěším, nicméně se stává součástí jejich cesty, a to i s ohledem na to, že do podstavce zapuštěná dělová koule jako symbol Středovy víry a duchovní síly je kolemjdoucím na dosah.“

V programu letošních oslav Dne Brna se budou prolínat také koncerty festivalu Maratón hudby.
Program Dne Brna ZDE a na www.denbrna.cz