Biskupství brněnské

Rok 2020 – rok bohatý na významné události

Ilustrace
13.7.2020

Letošní rok je bohatý na události spojené s významnými osobnostmi souvisejícími s brněnskou diecézí. Po svaté Zdislavě, svatém Janu Sarkandrovi či svatém Klementu M. Hofbauerovi bych chtěl připomenout také jezuitského kněze Martina Středu, na jehož památku bude v srpnu v Brně odhalena socha…“ říká brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.

O P. Martinu Středovi se píše jako o muži, který v Brně udržel naději. Před 375 lety se nepočetná skupina brněnských obránců, tvořená převážně řemeslníky a studenty, ubránila téměř třiceti tisícům profesionálních vojáků švédské armády. P. Martin Středa, který byl oporou Brňanům i jejich odvážnému veliteli Raduitu de Souches, sám hledal oporu a pomoc u Panny Marie. A ona jeho modlitby vyslyšela. Nechci se rozepisovat o podrobnostech srpnových událostí roku 1645, mnozí jste u nich už opakovaně slyšeli při oslavách Dne Brna. Chci jen připomenout víru a naději kněze, který v beznadějné situaci bezmezně spolehl na přímluvy u Panny Marie a na Boží pomoc. Kéž bychom také my dnes dokázali neohroženě stát a vytrvat ve všech vnitřních i vnějších bojích dnešního světa a stávali se pevnou oporou všem, kteří prožívají strach, nejistotu a bolest…

Začíná doba prázdnin, doba klidnějších dnů a možnosti odpočinku. Přeji vám všem, abyste v Boží blízkosti načerpali sílu a odvahu k novým začátkům a výzvám dnešní doby. K tomu vám ze srdce žehnám.

Váš biskup Vojtěch