Biskupství brněnské

Pouť ke sv. Maří Magdaleně

Ilustrace
22.7.2020

Ve středu 22. července 2020 bude při příležitosti svátku patronky chrámu mimořádně otevřen kostel sv. Maří Magdalény v Brně.

Od 16.00 hodin bude příležitost k prohlídce kostela a k tiché modlitbě, od 17.00 hodin následuje adorace se zpěvy z Taize a v 18.00 hodin bude sloužit brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul poutní bohoslužbu.

Pro zájemce bude po mši k dispozici technik stavebních investic brněnského děkanství Ing. Libor Kubíček, aby informoval o průběhu oprav kostela.