Biskupství brněnské

Organizační pokyny k jáhenskému a kněžskému svěcení 2020

Ilustrace
20.6.2020

Vzhledem k aktuálním hygienickým a dalším opatřením bude letošní udělování jáhenských a kněžských svěcení v katedrále sv. Petra a Pavla (20. června 2020) uskutečněno s určitými omezeními.

- Do katedrály budou mít přístup pouze osoby s místenkami , dále kněží a jáhni. Vstup do katedrály nebude umožněn ani ministrantům, kteří nebudou pověřeni konkrétní službou při liturgii. Prosíme, aby všichni zúčastnění dodržovali platná hygienická nařízení (roušky, dezinfekce rukou).

- Pro ty, kteří nebudou moci být účastni osobně, bude zajištěna možnost sledovat obřad prostřednictvím internetového přenosu: https://youtu.be/WnIYeikxvUI

Děkujeme za pochopení.

Další dotazy: Ing. Jan Buchta, tel. 533 033 111.