Biskupství brněnské

Zahrady pod Petrovem byly slavnostně otevřeny

Ilustrace
8.6.2020 - 12.6.2020

V pondělí 8. června 2020 brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle slavnostně odemkl vstup do nově rekonstruovaných Zahrad pod Petrovem.

Kromě nové odpočinkové zóny v centru Brna nabídnou expozici o sakrální architektuře brněnské diecéze, která se skládá ze dvou částí: Venkovní instalace, jež bude každoročně obměňována, představí během následujících pěti let celkem 24 architektonicky zajímavých kostelů z období 12. - 18. století nacházejících se na území naší diecéze. Vnitřní část expozice je instalována v působivých nově opravených prostorách původního hospodářského zázemí. V této části jsou nejen na textových panelech, ale též na kamenných fragmentech a modelech, stejně jako na papírových struktivních modelech staveb, představeny tři nejčetněji zastoupené umělecké slohy - románský, gotický a barokní. Instalované papírové modely jsou pracemi studentů několika ročníků Ústavu památkové péče Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. Pro příchozí děti je pak připravena molitanová stavebnice, z níž je možné poskládat jednoduchý půdorys původního petrovského kostela.

A jaké je plánované využití zahrad? Na období letních prázdnin připravuje Diecézní muzeum v prostorách zahrad pod Petrovem příměstské tábory, během roku pak školní vzdělávací programy především o sakrální architektuře. Zahrada bude sloužit také jako zázemí pro doprovodný program akcí s duchovním a kulturním přesahem, jako jsou setkání prvokomunikantů, Diecézní setkání mládeže, Noc kostelů, Brněnská muzejní noc apod. Do připravovaného programu v nově vzniklém prostoru se aktivně zapojí také Diecézní centrum mládeže, které na letní měsíce připravuje Chill out pod Petrovem. Akce zahrnuje několik večerů s pestrým kulturně-společenským programem, jako jsou koncerty, promítání filmů, beseda u cimbálu aj. Pro Chill out jsou vyhrazeny čtyři čtvrteční večery během července a srpna (9.7.; 23.7.; 6.8.; 20.8.). Více informací včetně aktuálního programu bude k dispozici na webu mladez.biskupstvi.cz/dcm/nebo na facebooku a instagramu DCM Brno.

Také Centrum pro rodinu a sociální péči plánuje využít zahrady v rámci programů a aktivit, které nabízí pro své klienty v průběhu celého roku. V nejbližší době jsou to prázdninová setkání seniorů či odpolední program pro náhradní babičky, které jsou zapojeny do projektu Trojlístek sblížení tří generací®, ale i na akce v rámci kampaní zaměřených na rodiny jako je Den pro rodinu, Den otců, Den matek nebo Den pro seniory.

Virtuální prohlídka Zahrad pod Petrovem je zde

Možnost pronájmu Zahrad pod Petrovem a více informací na webových stránkách zde.

Další informace ZDE