Biskupství brněnské

„Sedm dní s Marií“ a farní vranovské putování

Ilustrace
30.5.2020

„Jak už jistě víte, k 780. výročí poutního místa Vranov u Brna byla zhotovena nová putovní soška Panny Marie Vranovské. Poprvé byla spatřena v den zázračného uzdravení, díky přenosu mše sv. Tv Noe a rádia Proglas, 25. března 2020 z vranovského chrámu.

Bratr Milan ji dokončil 1.května na Památku sv.Josefa - dělníka a slavnostně ji na nádvoří brněnského biskupství v Brně na Petrově požehnal 8.května v den památky Panny Marie, prostřednice milostí, brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Od té chvíle připutovala soška do kostela sv. Kateřiny, do Lelekovic, do kaple Duchovního Centra na Vranově, navštíví kapli sester od Andělů. Pak už bude putovat v týdenním režimu po rodinách,“ říká vranovský farář P. Pavel Kříž..

První pěší pouť se uskuteční v sobotu 30. května 2020. Sraz bude v 15.00 hodin u kapličky v Útěchově, v ulici „V koutě“. Po krátkém úvodu se vydáme v modlitbě růžence lesní cestou na Vranov, kde pouť zakončíme v kostele svátostným požehnáním.

Druhá pouť se uskuteční v den státního volna, v pondělí 6. července 2020, v 15.00 hodin od kapličky v Šebrově přes kostel sv.Kateřiny. Poputujeme lesní cestou a vyjdeme na Vranově na ulici Kateřinská, zakončíme v kostele na Vranově svátostným požehnáním.

Třetí pouť se uskuteční v sobotu 15. srpna 2020 v 9.00 hodin u kaple sv.Jana Nepomuckého. Budeme putovat kolem Vranova a vyjdeme opět na ulici Kateřinská, zakončíme v kostele mší svatou.

Čtvrtá pouť se uskuteční v neděli 30. srpna 2020 v 7.00 hodin od kapličky v České, přes kostel v Lelekovicích a sedmiradostnou cestou Panny Marie na Vranov, kde pouť vyvrcholí mší sv. v 11.00 hodin

Více http://dc-vranov.cz/index.php/stalo-se/827-sedm-dni-s-marii-a-farni-putovani