Biskupství brněnské

Exercicie lectio divina on-line

Ilustrace
17.5.2020

Exercicie lectio divina jsou určeny pro všechny - pro laiky, zasvěcené osoby a kněze. Od roku 2016 je pod patronací otců pallotinů vede tým kněží a sester. Bližší Informace jsou na webu lectiodivina.cz

Letos se exercicie lectio divina on-line budou konat od 17. května (neděle večer) do 23. května 2020 (sobota večer). Úvody do modlitby budou vysílány prostřednictvím kanálu youtube: Lectio divina

Téma je: Setkání Vzkříšeného s učedníky. „Můžete se tedy těšit na Petra a Jana, Marii Magdalénu, Tomáše, Kleofáše a především na Ježíše Vzkříšeného. On už se těší na Vás! On chce, abyste i vy byli svědky Jeho zmrtvýchvstání…. Nabízíme možnost individuálního doprovázení, a to po telefonu, a také přes WhatsApp, Víber, Skype apod., „ uvádí za celý tým exercicií lecito divina v České republice P. Tomasz Kazański, SAC.

Přihlášky
Pozvánka video
www.lectiodivina.cz