Biskupství brněnské

Přímé přenosy bohoslužeb od 23. do 29. března 2020

Ilustrace
23.3.2020 - 29.3.2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.

Vedle těchto sdělovacích prostředků lze využít také internetové přenosy bohoslužeb z farností, poutních míst a dalších kostelů. Jejich přehled lze najít na webu MseOnline.cz.

https://www.ado.cz/2020/03/20/prime-prenosy-bohosluzeb-od-23-do-29-brezna-2020/