Biskupství brněnské

Výzva ředitele Diecézní charity Brno

Ilustrace
18.3.2020

Výzva ředitele Diecézní charity Brno In. Mgr. Oldřicha Haičmana:

Drahé sestry, drazí bratři, vážení přátelé,
nezapomínejme prosím, zvláště v této době, na přikázání lásky: 'Miluj bližního svého jako sám sebe', které je stejně důležité jako přikázání první.

Pojďme se zapojit do pomoci, kterou může zvládnout každý z nás.
V současné době jsou neohroženější skupinou senioři, pacienti těžce nemocní a umírající v domácnostech, lidé žijící na ulici.

Pokud znáte nějakého seniora ve svém okolí, nebo máte kontakt např. na starší osoby z farnosti, spojte se prosím s nimi a přesvědčte je aby nevycházeli z domu, nebo jen v nejnutnějším případě a s rouškou na ústech. Nabídněte jim také možné nákupy, nebo zajištění stravy, a hlavně svůj pravidelný telefonní kontakt jen tak pro povídání.Pro seniory již mnoho obcí a měst spustilo terénní pomoc a služby např. město Brno rozváží nákupy, léky a stravu, odkaz zde: https://www.brno.cz

Webové stránky a kontakt na obce Jihomoravského kraje zde: https://koronavirus.jmk.cz/

Informace Diecézní charity Brno: https://dchb.charita.cz/clanky/covid-19-opatreni/


Portál dobrovolné pomoci Diecézní charity Brno, pokud se chcete zapojit jako dobrovolník např. při výrobě ochranných roušek:
Hledáme dobrovolníky (věkové omezení z důvodu bezpečnosti: 18-60 let), který se aktivně zapojí do pomoci při mimořádné události spojené s COVID-19.

  •  Prozatím se jedná se o preventivní opatření. V současnosti máme dostatek kapacit na zajištění všeho potřebného, ale mapujeme možnosti pomoci ze strany dobrovolníků.
     
  • Primárně se jedná o pomoc seniorům (nákupy potravin a léků), ale ptáme se na i na vaše znalosti a dovednosti. Je možné, že budeme potřebovat třeba řidiče, lidé co umí šít na stroji nebo IT pracovníky.

https://sites.google.com/view/dobro-v-jmk/home?fbclid=IwAR0ByQ8XfWdOkbstrukjIAmV7E8izJW6tQlp-hQHSHzHvQ7YD8J9-0P5-Dc


Pro zajištění provozu v neposlední řadě také potřebujeme finance, prodražují se nám nákupy ochranných pomůcek, desinfekčních prostředků, nakupujeme také trvanlivé potraviny a hygienické potřeby, abychom zajistili základní životní potřeby lidí žijící na ulici.

Přispět nám můžete zde: https://dchb.charita.cz/podporte-nas/

 

Mysleme prosím v modlitbě zvláště na zdravotnické pracovníky, lékaře, sestry v domácí péči, sociální pracovníky, pečovatelky, neboť jejich práce je obtížná. Diecézní charita Brno denně obslouží přes 3 tis. uživatelů, klientů a pacientů ve dvou krajích, mnohdy v malých obcí a na samotách těžko dostupných. Poskytování služeb je obtížné zvláště v podmínkách, kdy nemáme dostatek pracovníků, nemáme zajištěné účinné ochranné prostředky, dezinfekci, materiální vybavení. Často se také setkáváme s rodinnými příslušníky seniorů, kteří nedodržují karanténní opatření, lidé žijící na ulici jsou stále více agresivní, zajistit program pro klienty azylových domů, zvláště děti, se stává čím dál náročnější.

Prosím o šíření tohoto mailu všem vašim známým, i neznámým, příbuzným, farníkům, a všem kdo by mohl pomoci.

Děkuji vám z celého srdce.

S pozdravem

Oldřich Haičman, Diecézní charita Brno