Biskupství brněnské

Výzva Diecézní charity Brno

Ilustrace
17.3.2020

Hledáme dobrovolníky (věkové omezení z důvodu bezpečnosti: 18-60 let), který se aktivně zapojí do pomoci při mimořádné události spojené s COVID-19.

Prozatím se jedná se o preventivní opatření. V současnosti máme dostatek kapacit na zajištění všeho potřebného, ale mapujeme možnosti pomoci ze strany dobrovolníků.

Primárně se jedná o pomoc seniorům (nákupy potravin a léků), ale ptáme se na i na vaše znalosti a dovednosti. Je možné, že budeme potřebovat třeba řidiče, lidé co umí šít na stroji nebo IT pracovníky.

Odkaz na databázi:

https://sites.google.com/view/dobro-v-jmk/home?fbclid=IwAR0ByQ8XfWdOkbstrukjIAmV7E8izJW6tQlp-hQHSHzHvQ7YD8J9-0P5-Dc