Biskupství brněnské

U palladia města Brna se řeholníci modlí

Ilustrace
16.3.2020

U palladia města Brna, u obrazu Panny Maria Svatotomské, který je umístěn na tzv. stříbrném oltáři v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, se kněží z Řádu sv. Augustina v těchto dnech modlí k Panny Marii Svatotomské za ochranu města Brna a jeho obyvatel.

Obraz Panny Marie Svatotomské se již v roce 1645 v době obléhání města švédskými vojsky stal pro Brňany symbolem Boží ochrany a pomoci.

Pozvánka k soukromé modlitby k Panna Marii Svatotomské: https://www.opatstvibrno.cz/akce/pozvanky-na-akce/582-pozvanka-k-soukrome-modlitbe.html

O Panně Marii Svatotomské zde https://www.biskupstvi.cz/2015-06-30-panna-maria-svatotomska-ochrankyne-brna