Biskupství brněnské

Diecézní charita Brno zavádí preventivní opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19

Ilustrace
16.3.2020

(Brno, 13. 3. 2020) V souladu s vládními nařízeními k zastavení onemocnění COVID-19 zavádí Diecézní charita Brno opatření k ochraně klientů a zaměstnanců.

Od pondělí 16. března 2020 do odvolání pozastavuje realizaci činností ambulantních služeb, při kterých dochází k aktivitám se skupinou dětí a mládeže, a dále činností denních stacionářů. K tomuto datu také upravuje provozní dobu v sociálních službách, kde je vysoké riziko nedodržování hygienických návyků. Důvodem tohoto opatření je provedení důsledné dezinfekce prostor služby v ušetřeném čase. V zařízeních, jako jsou azylové domy, bude důsledná dezinfekce probíhat za provozu.

Více v příloze